Farské oznamy

30. cezročná NEDEĽA /24. októbra 2021/   

LITURGICKÝ PREHĽAD

Deň Čas Liturgia
Pondelok 25. októbra 18:00 Všedný deň cezročného obdobia 
Utorok 26. októbra 7:30 Všedný deň cezročného obdobia 
Streda 27. októbra 18:00 Všedný deň cezročného obdobia 
Štvrtok 28. októbra 7:30 Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sv.
Piatok  29. októbra 18:00 Všedný deň cezročného obdobia 
Sobota 30. októbra 7:00 Všedný deň cezročného obdobia 
Nedeľa 31. októbra 8:00, 9:30, 11:00 31. cezročná nedeľa

 

  • Zbierka: Dnes je zbierka na misie.
  • Spovedám vždy pred sv. omšou a po nej.
  • V mesiaci október vás všetkých povzbudzujem ku spoločnej modlitbe posvätného ruženca, najmä v rodinách. V kostole sa ho modlíme pravidelne 40 minút pred sv. omšami.
  • Covid automat: Od 18.10.2021 sme vo fáze 3.stupňa ohrozenia v čiernej farbe. Naďalej platia opatrenia - pri bohoslužbách treba mať nasadený respirátor, potrebná je dezinfekcia. Je upravený počet prítomných na sv.omšiach - 50 osôb v 2m rozostupoch. Prosím, aby ste si sadali na označené miesta v laviciach. Povinný je zoznam účastníkov sv. omší, preto vás prosím, aby ste pri vstupe do kostola vyplnili lístok - meno, priezvisko a telefónne číslo - a vhodili ho do krabičky na stolíku pri vchode do kostola. Je tam aj nový bezdotykový stojan s dezinfekciou. Lístky si môžete vypísať aj doma a  vhodiť do pripravenej krabičky v kostole.  Označené miesta sú len v laviciach v kostole, vstup na chórus je uzavretý. Pridal som aj sv. omšu v nedeľu o 9:30, aby ste sa mohli zúčastniť čím viacerí. Prosím, buďme zodpovední, disciplinovaní a ohľaduplní a s pokorou prijmime aj tieto opatrenia.
  • Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.