Galéria

Koledovanie Dobrá novina 2022

Dňa 26. 12. 2022 v našej farnosti pán farár požehnal a vyslal 20 koledníkov, 4 sprevádzajúce osoby do farnosti, aby do našich rodín svojimi koledami a pesničkami priniesli Dobrú novinu o narodení Ježiša. Navštívili sme 75 rodín a vykoledovali sme sumu 2360,-€ pre chudobné deti Afriky. Peniaze boli odoslané dňa 4. 1. 2023. Pán Boh zaplať tým, ktorí prispeli a koledníkom za obetavosť.