Kaplnka na Grúni

Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Grúni bola postavená a posvätená v roku 2014 pri príležitosti 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Staškov ako výraz úcty k Panne Márii, s prosbou o ochranu všetkých obyvateľov Staškova a pocestných.

Pôvodná mariánska kaplnka stála v jej blízkosti pod kopcom, vedľa cesty, kde je teraz umiestnená vitrínka so soškou Panny Márie. Táto kaplnka bola postavená v roku 1869 a pre slabé základy neskôr úplne zničená. Preto ju v roku 1908 obnovili z pevného materiálu. V jeseni 1980 bola však aj táto zbúraná z dôvodu rozširovania cesty do Olešnej.

Nová kaplnka bola postavená z iniciatívy obce a farnosti Staškov podľa projektu Ing. Stanislava Mikovčáka, za pomoci dobrodincov, ktorí prispeli na jej výstavbu nie len finančne , ale aj prácou. Staškovský farár Mons. Anton Galus ju slávnostne posvätil dňa 13. septembra 2014.