Farské oznamy

30. cezročná NEDEĽA /24. októbra 2021/   

LITURGICKÝ PREHĽAD

Deň Čas Liturgia
Pondelok 25. októbra 18:00 Všedný deň cezročného obdobia 
Utorok 26. októbra 7:30 Všedný deň cezročného obdobia 
Streda 27. októbra 18:00 Všedný deň cezročného obdobia 
Štvrtok 28. októbra 7:30 Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sv.
Piatok  29. októbra 18:00 Všedný deň cezročného obdobia 
Sobota 30. októbra 7:00 Všedný deň cezročného obdobia 
Nedeľa 31. októbra 8:00, 9:30, 11:00 31. cezročná nedeľa

 

  • Zbierka: Dnes je zbierka na misie.
  • Spovedám vždy pred sv. omšou a po nej.
  • V mesiaci október vás všetkých povzbudzujem ku spoločnej modlitbe posvätného ruženca, najmä v rodinách. V kostole sa ho modlíme pravidelne 40 minút pred sv. omšami.
  • Covid automat: Od 18.10.2021 sme vo fáze 3.stupňa ohrozenia v čiernej farbe. Naďalej platia opatrenia - pri bohoslužbách treba mať nasadený respirátor, potrebná je dezinfekcia. Je upravený počet prítomných na sv.omšiach - 50 osôb v 2m rozostupoch. Prosím, aby ste si sadali na označené miesta v laviciach. Povinný je zoznam účastníkov sv. omší, preto vás prosím, aby ste pri vstupe do kostola vyplnili lístok - meno, priezvisko a telefónne číslo - a vhodili ho do krabičky na stolíku pri vchode do kostola. Je tam aj nový bezdotykový stojan s dezinfekciou. Lístky si môžete vypísať aj doma a  vhodiť do pripravenej krabičky v kostole.  Označené miesta sú len v laviciach v kostole, vstup na chórus je uzavretý. Pridal som aj sv. omšu v nedeľu o 9:30, aby ste sa mohli zúčastniť čím viacerí. Prosím, buďme zodpovední, disciplinovaní a ohľaduplní a s pokorou prijmime aj tieto opatrenia.
  • Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

Úmysly sv. omší - ich slávenie

Sv. omšu je možno sláviť na úmysel za duchovné dobro pre žijúcich ako aj pre duchovnú pomoc dušiam zosnulých. Súčasná situácia už umožňuje na sv. omši aj priamu účasť. Kto požiada o odslúženie sv. omše