Farské oznamy

Krížová cesta s pantomímou

Krížová cesta s pantomímou

Vo štvrtok 30.3.2023 sa modlii krížovú cestu deti zo základnej školy našej farnosti. Bol to pekný zážitok vidieť, ako deti vnímajú udalosti utrpenia Pána Ježiša. Krížovú cestu si pripravili formou pantomímy.

Fotogaléria

Misie 2022

Misie 2022

V dňoch od 18. - 25. 9. 2022 sme v našej farnosti Staškov prežívali Ľudové misie pod vedením Misionárov Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie zo Živčákovej. Počas týchto dní sme mali možnosť sa duchovne obohatiť v rôznych oblastiach nášho života. Veríme, že tento milostivý čas prinesie požehnanie do našej farnosti a obce.

Fotogaléria

Dobrá novina 2022

Dobrá novina 2022

Dňa 26.12.2022 v našej farnosti pán farár požehnal a vyslal 20 koledníkov, 4 sprevádzajúce osoby do farnosti, aby do našich rodín svojimi koledami a pesničkami priniesli Dobrú novinu o narodení Ježiša. Navštívili sme 75 rodín a vykoledovali sme sumu 2360,-€ pre chudobné deti Afriky. Peniaze boli odoslané dňa 4.1.2023. Pán Boh zaplať tým, ktorí prispeli a koledníkom za obetavosť.

Fotogaléria

Požehnanie novej krížovej cesty

Požehnanie novej krížovej cesty

Dňa 24. 9. 2022 Misionári Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie – otec Ondrej a otec Lukáš a miestny pán farár Jozef požehnali novovybudovanú krížovú cestu. Táto vzácna udalosť bola ukončená sv. omšou a agapé pri kríži na Vrchmostoch.

Fotogaléria

Program ľudových misií vo farnosti Staškov

18. – 25. September 2022

Pod vedením Misionárov Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie

Nedeľa 18.9., téma: Boh ťa miluje
8:00    Sv. omša s misijnou kázňou
11:00   Sv. omša s misijnou kázňou (slávnostná Sv. omša ktorá otvorí ľudové misie)
15:30   Katechéza pre ženy a pre mužov            

Pondelok 19.9., téma: Hriech
18:00  
Sv. omša s misijnou kázňou
19.00   Katechéza na tému: Spytovanie Svedomia

POZVÁNKA na Slávnostne požehnanie Krížovej cesty

Obec Staškov a Farnosť Staškov
Vás srdečne pozýva na

Slávnostné požehnanie novovybudovanej Krížovej cesty
dňa 24. 9. 2022 (t.j. sobota).

Začiatok o 13:30 hod. pri kaplnke na Grúni - Staškov.
Po skončení Krížovej cesty cca 15:00 hod. bude Svätá omša pri Kríži na Vrchmostoch.

Deň radosti - ako to prebehlo ...

V našej farnosti Staškov sa pre mladých v rámci príprav na prijatie sviatosti birmovania konal v sobotu 21. 5. 2022 DEŇ RADOSTI. Program sa začal sv. omšou v kostole, po ktorej si birmovanci nacvičili piesne na birmovku a absolvovali zaujímavú prednášku otca Sachina zo Živčákovej. Porozprával im o živote v Indii, o svojej ceste ku kňazskému povolaniu, o jeho príchode na Slovensko, pôsobení v novej krajine, v novej kultúre, s novým jazykom. Po prednáške mali birmovanci priestor občerstviť sa.

Deň radosti - príprava na prijatie sviatosti birmovania

V rámci prípravy na prijatie sviatosti birmovania v našej farnosti patrí sobota 21. 5. 2022 duchovnej príprave mladých (sv. Omša, prednášky o Indii a kresťanskej radosti), hrám a opekačke v spoločnosti miestneho p. farára Jozefa Šamaja a misionárov Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie zo Živčákovej - otca Sachina Dsouzu a otca Lukáša Zbraneka.

Sviatosť birmovania, na ktorú sa pripravuje vyše 60 mladých, sa v staškovskej farnosti koná dňa 5. júna 2022.

Podujatie "Deň radosti" môže byť realizované vďaka podpore Pastoračného fondu Žilinskej diecézy.

Deň radosti - hlasovanie za projekt

Tento rok sa v rámci prípravy na prijatie sviatosti birmovania v našej farnosti bude konať "Deň radosti" - spoločne prežitý deň naplnený zábavou a duchovnou katechézou. Birmovanci sa môžu tešiť na spoločné hry, opekačku, sv. Omšu, besedu s misionármi zo Živčákovej. Pre cirkev a jej budúcnosť sú mladí dôležití a v dnešnej dobe im chceme ponúknuť duchovnú a prirodzenú radosť v spoločenstve. Veríme, že takto prežitý spoločný čas prinesie svoje ovocie nielen v živote birmovancov, ale aj v živote našej farnosti.

Relikvie sv. Michala archanjela a sv. Jána Pavla II

Privítanie nového roka 2022 v našom kostole bolo spojené s posvätením relikvií sv. Michala Archanjela a sv. Jána Pavla II, ktoré počas sv. omše posvätil Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD. V relikviároch sú dočasne umiestnené na hlavnom oltári. Neskôr budú premiestnené na bočné oltáre, kde si ich budeme môcť verejne uctiť.

Relikviu sv. Jána Pavla II. venoval kostolu Navštívenia Panny Márie v Staškove Prof. ThDr. Marian Šuráb, Phd. Je to kúsok odevu, ktorý nosil Ján Pavol II., svätec, ktorého väčšina z nás poznala.

Dobrá novina 2021

Koledovanie Dobrej noviny sa v našej farnosti konalo v kostole v nedeľu 26. 12. 2021 medzi sv. omšami. Prítomní si vypočuli vianočné koledy v podaní speváckeho zboru Magnificat popretkávané hovoreným slovom žiačok ZŠ, príhovoru a modlitieb farára, ktorý všetkým udelil slávnostné požehnanie.

Farské oznamy

Desiata nedeľa v období cez rok /9.júna 2024/

  • Prvé sv. prijímanie: Budúcu nedeľu 16.6.2024 bude v našej farnosti Prvé sv. prijímanie o 10:00 hod. Zraz detí a rodičov bude o 9:40 hod. pred farou.

  • Spoveď: Spoveď pred sv. prijímaní, bude v sobotu 15.6.2024 o 9:00 hod. Chcem povzbudiť všetkých.

  • Nácvik detí na Prvé sv. prijímanie: V utorok 11.6.2024 o 15:00 hod v kostole, vo štvrtok 13.6.2024 o 15:00 hod. v kostole a v piatok  14.6.2024 o 15:00 hod. v kostole.
  • Lektori: Kto má záujem byť lektorom(čítať Božie slovo) v kostole, nech sa zapíše v sakristii.
  • Úradné hodiny vo farnosti: Kto chce vybaviť krstný list a iné nevyhnutné záležitosti (sviatosti), treba sa telefonicky dohodnúť(poslať sms), alebo osobne po sv. omšiach.
  • Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni meniny, narodeniny alebo iné jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

Úmysly sv. omší - ich slávenie

Sv. omšu je možno sláviť na úmysel za duchovné dobro pre žijúcich ako aj pre duchovnú pomoc dušiam zosnulých. Súčasná situácia už umožňuje na sv. omši aj priamu účasť. Kto požiada o odslúženie sv. omše