Farské oznamy

Deň radosti - hlasovanie za projekt

Tento rok sa v rámci prípravy na prijatie sviatosti birmovania v našej farnosti bude konať "Deň radosti" - spoločne prežitý deň naplnený zábavou a duchovnou katechézou. Birmovanci sa môžu tešiť na spoločné hry, opekačku, sv. Omšu, besedu s misionármi zo Živčákovej. Pre cirkev a jej budúcnosť sú mladí dôležití a v dnešnej dobe im chceme ponúknuť duchovnú a prirodzenú radosť v spoločenstve. Veríme, že takto prežitý spoločný čas prinesie svoje ovocie nielen v živote birmovancov, ale aj v živote našej farnosti.

Relikvie sv. Michala archanjela a sv. Jána Pavla II

Privítanie nového roka 2022 v našom kostole bolo spojené s posvätením relikvií sv. Michala Archanjela a sv. Jána Pavla II, ktoré počas sv. omše posvätil Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD. V relikviároch sú dočasne umiestnené na hlavnom oltári. Neskôr budú premiestnené na bočné oltáre, kde si ich budeme môcť verejne uctiť.

Relikviu sv. Jána Pavla II. venoval kostolu Navštívenia Panny Márie v Staškove Prof. ThDr. Marian Šuráb, Phd. Je to kúsok odevu, ktorý nosil Ján Pavol II., svätec, ktorého väčšina z nás poznala.

Dobrá novina 2021

Koledovanie Dobrej noviny sa v našej farnosti konalo v kostole v nedeľu 26. 12. 2021 medzi sv. omšami. Prítomní si vypočuli vianočné koledy v podaní speváckeho zboru Magnificat popretkávané hovoreným slovom žiačok ZŠ, príhovoru a modlitieb farára, ktorý všetkým udelil slávnostné požehnanie.

Farské oznamy

Šiesta veľkonočná nedeľa  / 22. mája 2022 /

LITURGICKÝ PREHĽAD

Deň Čas Liturgia
Pondelok 23.mája 18:00 Féria
Utorok 24. mája 7:30 Féria
Streda 25.mája  18:00 Féria
Štvrtok 26. mája 18:00 Nanebovstúpenie Pána, sl. 
Piatok  27. mája 18:00 Féria
Sobota 28. mája 7:30 Féria
Nedeľa 29. mája 8:00,11:00 Siedma veľkonočná nedeľa

 

  • Zbierka na katolícke masmédiá: Na budúcu nedeľu 29.5.2022 bude Zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za vaše milodry.
  • Otázky a odpovede pre birmovancov: Na našej farskej web stránke www.farastaskov.sk, v časti sviatosť birmovania, sú otázky a odpovede pre birmovancov.   
  • Májová pobožnosť: Počas mesiaca máj (mesiac Panny Márie) sa modlíme Loretánske litánie pred sv. omšou.
  • Úradné hodiny vo farnosti: Kto chce vybaviť krstný list a iné nevyhnutné záležitosti (sviatosti), treba sa telefonicky dohodnúť, alebo osobne po sv. omšiach.
  • Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

Úmysly sv. omší - ich slávenie

Sv. omšu je možno sláviť na úmysel za duchovné dobro pre žijúcich ako aj pre duchovnú pomoc dušiam zosnulých. Súčasná situácia už umožňuje na sv. omši aj priamu účasť. Kto požiada o odslúženie sv. omše