Farské oznamy

Featured

Deň radosti - ako to prebehlo ...

V našej farnosti Staškov sa pre mladých v rámci príprav na prijatie sviatosti birmovania konal v sobotu 21. 5. 2022 DEŇ RADOSTI. Program sa začal sv. omšou v kostole, po ktorej si birmovanci nacvičili piesne na birmovku a absolvovali zaujímavú prednášku otca Sachina zo Živčákovej. Porozprával im o živote v Indii, o svojej ceste ku kňazskému povolaniu, o jeho príchode na Slovensko, pôsobení v novej krajine, v novej kultúre, s novým jazykom. Po prednáške mali birmovanci priestor občerstviť sa.

Druhá prednáška spojená s besedou bola vedená otcom Lukášom zo Živčákovej na tému "kresťanská radosť". Birmovanci sa mohli počas oboch prednášok pýtať na to, čo ich zaujímalo.

Ďalší program bol už športovo - zábavný. Opekalo sa, hrali sa hry, miešalo mojito... Popritom mali birmovanci príležitosť k osobnému rozhovoru, alebo sv. spovede.
S vďakou za dobré počasie, príjemný priebeh celého podujatia, výbornú zábavu, dobré občerstvenie môžeme spomínať na tento deň a chváliť Pána Boha za Jeho požehnanie.

Ďakujeme aj za finančnú pomoc pastoračnému fondu Žilinskej diecézy KROK, Obecnému úradu v Staškove, Farskému úradu v Staškove. Ďakujeme aj dobrodincom, ktorí nám pomáhali pri organizovaní tohto podujatia, ale aj za koláčiky p. Helenke Matlákovej. Veľká vďaka patrí misionárom najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie - otcom Lukášovi Zbranekovi a Sachinovi Dsouzovi zo Živčákovej za duchovný program, ale aj za to, že celý čas strávili s nami.

FOTOGALÉRIA