Farské oznamy

Farské oznamy

Druhá adventná nedeľa, / 4. decembra 2022 /

LITURGICKÝ PREHĽAD

Deň Čas  
Pondelok 5. decembra 18:00  Féria
Utorok 6. decembra 6:30 Sv. Mikuláša, biskupa, sp.
Streda 7. decembra 18:00 Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi,sp.
Štvrtok 8. decembra 6:30,18:00 Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, sl.
Piatok  9. decembra 18:00 Féria
Sobota 10. decembra 6:30 Féria
Nedeľa 11. decembra 8:00,11:00  Tretia adventná nedeľa
  • Zbierky: Dnes je pravidelná prvonedeľná zbierka pre potreby nášho kostola. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • Rorátne sv. omše: Budú bývať ráno o 6:30 a z pastoračných dôvodov aj pri večerných sv. omšiach pri sviečkach. Chcem pozvať aj deti, aby prichádzali na rorátne sv. omše. Doneste si každý kahance, ktoré si necháte v kostole.
  • Adorácia: Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
  • Spoveď chorých pred Vianocami: Chorých pred Vianocami budem spovedať v piatok.(spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti v nedeľu 18.12.)
  • Koledovanie Dobrá novina: V sobotu 10.12.2022 o 16:00 hod. do kostola pozývam deti, mládež aj dospelých, ktorí sa chcú zapojiť do Koledovania Dobrej noviny počas Vianoc. Budeme mať organizačné stretnutie a vytvoríme kolednícke skupiny.
  • Úradné hodiny vo farnosti: Kto chce vybaviť krstný list a iné nevyhnutné záležitosti (sviatosti), treba sa telefonicky dohodnúť, alebo osobne po sv. omšiach.
  • Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni meniny, narodeniny alebo iné jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania