Farské oznamy

Farské oznamy

Devätnásta  nedeľa cez rok  / 7. augusta  2022 /

LITURGICKÝ PREHĽAD

Deň Čas  
Pondelok 8. augusta 18:00 Sv. Dominika, kňaza, sp.
Utorok 9. augusta 7:30 Sv. Terézie Benedikty od Kríža, sv.
Streda 10. augusta  18:00 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sv.
Štvrtok 11. augusta 18:00  Sv. Kláry, panny, sp.
Piatok  12. augusta 18:00 Féria
Sobota 13. augusta 7:30 Féria
Nedeľa 14. augusta 8:00,11:00  Dvadsiata nedeľa cez rok

 

  • Zbierka: Dnes, v nedeľu 7.8.2022, je zbierka pre potreby nášho kostola. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • Úradné hodiny vo farnosti: Kto chce vybaviť krstný list a iné nevyhnutné záležitosti (sviatosti), treba sa telefonicky dohodnúť, alebo osobne po sv. omšiach.
  • Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.