Farské oznamy

Farské oznamy

Druhá veľkonočná nedeľa  / 7. apríla 2024 /

         PREHĽAD 

  • Korunka Božieho milosrdenstva:

    Dnes v nedeľu o 15:00 bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu a adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

  • Rekolekcia:

    Vo štvrtok 11.4. bude v našej farnosti rekolekcia kňazov nášho dekanátu. Začneme sv. omšou o 9:30, na ktorú vás pozývam. Potom budeme mať pracovné stretnutie na fare.

  • Citáty zo Sv. Písma: Vzadu na stolíku a pri východe zo sákristie sú farebné papieriky, na ktorom sú citáty zo Sv. Písma. Môžete si vziať papierik domov a pouvažovať nad citátom.

  • Lektori: Kto má záujem byť lektorom(čítať Božie slovo) v kostole, nech sa zapíše v sakristii.
  • Úradné hodiny vo farnosti: Kto chce vybaviť krstný list a iné nevyhnutné záležitosti (sviatosti), treba sa telefonicky dohodnúť(poslať sms), alebo osobne po sv. omšiach.
  • Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni meniny, narodeniny alebo iné jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.