Farské oznamy

Featured

Dobrá novina 2021

Koledovanie Dobrej noviny sa v našej farnosti konalo v kostole v nedeľu 26. 12. 2021 medzi sv. omšami. Prítomní si vypočuli vianočné koledy v podaní speváckeho zboru Magnificat popretkávané hovoreným slovom žiačok ZŠ, príhovoru a modlitieb farára, ktorý všetkým udelil slávnostné požehnanie.

Keďže kovidové obdobie je spojené s protipandemickými opatreniami, farníci mohli finančne prispieť na podporu projektov eRka nielen v tento deň, ale aj počas celého vianočného obdobia a to do označenej pokladničky v kostole. Zo Staškova do celoslovenskej zbierky vďaka ich štedrosti poputoval príspevok vo výške 754 €. Srdečná vďaka patrí za každý milodar venovaný na podporu zlepšenia života ľudí v chudobných afrických krajinách.

Galéria

 

Video