Farské oznamy

Featured

Relikvie sv. Michala archanjela a sv. Jána Pavla II

Privítanie nového roka 2022 v našom kostole bolo spojené s posvätením relikvií sv. Michala Archanjela a sv. Jána Pavla II, ktoré počas sv. omše posvätil Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD. V relikviároch sú dočasne umiestnené na hlavnom oltári. Neskôr budú premiestnené na bočné oltáre, kde si ich budeme môcť verejne uctiť.

Relikviu sv. Jána Pavla II. venoval kostolu Navštívenia Panny Márie v Staškove Prof. ThDr. Marian Šuráb, Phd. Je to kúsok odevu, ktorý nosil Ján Pavol II., svätec, ktorého väčšina z nás poznala.

Relikviu sv. Michala Archanjela kostolu venovali manželia Haluščákovci a pochádza z Talianskeho miesta Gargano. Je to kúsok zo skaly, kde sa zjavil sv. Michal Archanjel a kde sa podľa tradície našiel odtlačok jeho nohy.

“Prvá zmienka o zjavení svätého Michala Archanjela je z 8. mája 492 na hore Gargano v Taliansku. Písal sa rok 490 po Kristovi, keď Elvio Emanuele, pán na Monte Gargano, stratil najkrajšieho býka zo svojho stáda a našiel ho v neprístupnej jaskyni. Keď videl, že ho odtiaľ nemôže vyviesť, rozhodol sa, že ho zastrelí šípom zo svojho luku. Ale šíp, namiesto, aby zasiahol býka, obrátil svoj let a zasiahol strelca do oka. Zranený pán sa obrátil na biskupa v Siponto (dnešnej Manfredonii) a porozprával mu o tomto dive. Prelát vyhlásil tri dni modlitieb a pokánia.

Po troch dňoch sa pri vchode do jaskyne zjavil Archanjel Michal a vyzval ho k zasväteniu miesta Bohu. Biskup neposlúchol archanjelovu výzvu, pretože na hore pretrvával pohanský kult.

Po dvoch rokoch obsadil Siponto barbar Odoakar. V tejto tiesni sa biskup a veriaci spojili v modlitbe. Biskupovi sa zjavil Archanjel Michal a sľúbil mu víťazstvo. Počas boja sa skutočne zdvihla prudká búrka a piesok zároveň s krúpami zasypal barbarov tak, že sa dali na útek.Celé mesto spolu s biskupom vystúpilo na horu v ďakovnej procesii. Potom sa znovu zjavil Michal. V jaskyni bol nájdený červený oltár s krištáľovým krížom. Biskup Laurencius dal pri vstupe do jaskyne postaviť chrám zasvätený svätému Michalovi, samotná jaskyňa nesie názov „Nebeská bazilika“. Okolo vyrástlo mestečko Monte Sant Angelo sul Gargano. Svätá jaskyňa sa stala jednou z najviac navštevovaných pútnických miest kresťanského sveta.” (zdroj: https://modlitba.sk/?p=10805)

Gléria

 

Video